nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro sport a volný čas
Číslo jednání 8
Datum jednání 09.11.2021
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: pdfPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné) , 57 kB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VS-0061Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisupředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
3.T-VS-0062Zápis ze 7. jednání Výboru pro sport a volný časpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
4.T-VS-0064Informace o připravovaném Akčním plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze v letech 2021 - 2024radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
5.T-VS-0066K návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v oblasti sportu Českému tenisovému svazu z. s.radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
6.T-VS-0067K návrhu na změnu zřizovacích listin Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3 a Domu dětí a mládeže Praha 6, příspěvkových organizací, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMPradní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
7.T-VS-0068K návrhu na změnu zřizovacích listin Domů dětí a mládeže, příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMPradní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
8.T-VS-0065Informace o tiscích v oblasti sportu a volného času, projednaných Radou hl. m. Prahyradní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
9. Různé    
10. Závěr    
1