nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro dopravu ZHMP
Číslo jednání 30
Datum jednání 10.11.2021
Typ řádné
Stav 6. Proběhlo
Příloha: docPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné)
Příloha: pdfPODKLADY k jednání výboru ZHMP - komplet (veřejné)
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VD-0279Závěry geotechnického průzkumu na dostavbu Městského okruhu  2. Zařazen na jednání detail
3.T-VD-0280Zkapacitnění průmyslového polookruhu  2. Zařazen na jednání detail
4.T-VD-0281Vývoj počtu cestujících v PID  2. Zařazen na jednání detail
5.T-VD-0288Podklady - tisky Rady HMP nám. Ing. Adama Scheinherra, MSc. Ph. D.  2. Zařazen na jednání detail
6.T-VD-0282Z - 9769 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy  2. Zařazen na jednání detail
7.T-VD-0283Z - 9805 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. 110/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021  2. Zařazen na jednání detail
8.T-VD-0284Z - 9815 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního podniku a.s. v kapitole 03 Doprava  2. Zařazen na jednání detail
9.T-VD-0285Z- 9725 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 612 v k.ú. Střešovice do vlastnictví hl.m. Prahy  2. Zařazen na jednání detail
10.T-VD-0286Z- 9303 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1608/75 v k.ú. Ďáblice obec Praha do vlastnictví hlavního města Prahy  2. Zařazen na jednání detail
11.T-VD-0289Z - 9832 k návrhu na navýšení účelové investiční dotace na výstavbu dvou podchodů u ulice Kbelská pod železniční tratí Praha Vysočany - Lysá nad Labem  2. Zařazen na jednání detail
12.T-VD-0290Z - 9824 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 6 na doplnění chodníku v ul. Pod Juliskou a neinvestiční dotace MČ Praha 7 pro potřeby obnovy a úpravy dopravního značení na dětském dopravním hřišti  2. Zařazen na jednání detail
13.T-VD-0287Z- 9808 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu  2. Zařazen na jednání detail
14.T-VD-0291R - 41749 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 3179/5, parc. č. 3180/4, parc. č. 3180/6 a parc. č. 3250/2 v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, jež byly nově odděleny z pozemků parc. č. 3179, parc. č. 3180 a parc. č. 3250 v katastrálním území Zbraslav, ve prospěch hlavního města Prahy pro potřeby stavby „Cyklotrasa Zbraslav - Jarov, II. Etapa (č. akce 2950156)“.  2. Zařazen na jednání detail
15. Různé    
1