nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro sport a volný čas
Číslo jednání 5
Datum jednání 20.04.2021
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: pdfPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné) , 59 kB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VS-0039Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisupředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
3.T-VS-0040Zápis ze 4. jednání Výboru pro sport a volný časpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
4.T-VS-0041Informace o úpravě znění Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021 - 2032radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
5.T-VS-0042Prezentace realizovaných investičních akcí v rámci školní sportovní infrastruktury u škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahoupředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
6.T-VS-0043Informace k doporučení výboru, schváleného usnesením č. T-VS-0020 na jednání dne 19. 1. 2021, ve znění: „vzhledem k nedostatku ploch pro sport stanovení minimálního standardu na plochy vnitřních a venkovních ploch pro sport pro nově budované školské objekty“předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
7.T-VS-0044K návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu Českému olympijskému výboruradní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
8.T-VS-0045Informace o projektu Měsíc náborů do sportovních klubůradní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
9.T-VS-0047K návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
10.T-VS-0048Informace o schválených tiscích Radou hl. m. Prahyradní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 2. Zařazen na jednání detail
11. Různé    
12. Závěr    
1