nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro sport a volný čas
Číslo jednání 4
Datum jednání 16.03.2021
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: pdfPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné) , 66 kB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VS-0023Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisupředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
3.T-VS-0024Zápis ze 3. jednání Výboru pro sport a volný časpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
4.T-VS-0025Prezentace k investiční akci rekonstrukce stadionu Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
5.T-VS-0026Prezentace k investiční akci vybudování sportovního zařízení v Lahovicíchpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
6.T-VS-0027Informace o úpravě znění Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021 - 2032PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
7.T-VS-0028Poskytování individuálních účelových dotací v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže - prezentace akcí Ratolest Fest a Wannado Festival SportáčekPhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
8.T-VS-0029Prezentace realizovaných investičních akcí v rámci školní sportovní infrastruktury u škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou.předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
9.T-VS-0030Informace k doporučení výboru, schváleného usnesením č. T-VS-0020 na jednání dne 19. 1. 2021, ve znění: „vzhledem k nedostatku ploch pro sport stanovení minimálního standardu na plochy vnitřních a venkovních ploch pro sport pro nově budované školské objekty“předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
10.T-VS-0031K návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu s příjemcem dotace TJ Břevnov, z.s.PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
11.T-VS-0032K návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
12.T-VS-0033K návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu Českému olympijskému výboruPhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
13.T-VS-0034Informace o projektu Měsíc náborů do sportovních klubůPhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
14.T-VS-0035Informace o schválených tiscích Radou hl. m. PrahyPhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SE/SE6 MHMP 2. Zařazen na jednání detail
15. Různé    
16. Závěr    
1