nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro sport a volný čas
Číslo jednání 3
Datum jednání 19.01.2021
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: pdfPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné) , 54 kB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VS-0016Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisupředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
3.T-VS-0017Zápis z 2. jednání Výboru pro sport a volný časpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
4.T-VS-0020K návrhu Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021 - 2032předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
5.T-VS-0021K návrhu na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu s příjemcem dotace BLK Slavia Praha , z. s. (tisk Z-8961).předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
6.T-VS-0022Informace o schválených tiscích Radou hl. m. Prahypředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
7. Různé    
8. Závěr    
1