nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro sport a volný čas
Číslo jednání 2
Datum jednání 15.12.2020
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: pdfPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné) , 56 kB
Příloha: pdfPODKLADY k jednání výboru ZHMP - komplet (veřejné) , 1 MB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VS-0008Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisupředseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
3.T-VS-0014Zápis z 1. jednání Výboru pro sport a volný časpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
4.T-VS-0009K návrhu Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hlavním městě Praze 2021 - 2032předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
5.T-VS-0010K návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a poskytnutí investiční dotace Městské části Praha 19 (tisk Z-8911)předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
6.T-VS-0012K návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu s příjemcem dotace Rugby klub Petrovice, z. s. (tisk Z-8910).předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
7.T-VS-0011K návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 v kapitole 04 - sport a volný časpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
8.T-VS-0013Informace o aktuálně schválených tiscích Radou hl. m. Prahypředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
9.T-VS-0015Různépředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
10. Závěr    
1