nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro sport a volný čas
Číslo jednání 1
Datum jednání 10.11.2020
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: pdfPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné) , 54 kB
Příloha: pdfPODKLADY k jednání výboru ZHMP - komplet (veřejné) , 2 MB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VS-0002Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisupředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
3.T-VS-0003k návrhu na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti podpory sportu na území hlavního města Prahy s Pražskou tělovýchovnou unií, z.s.předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
4.T-VS-0004Projednání dalšího postupu k rekonstrukci areálu SK Prosekpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
5.T-VS-0006R-37862 k návrhu na neposkytnutí individuální účelové dotace v oblasti sportu spolku Český tenisový svaz z. s.předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
6.T-VS-0007Z-7720 k návrhu na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace Tělocvičná jednota Sokol Vinořpředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
7.T-VS-0005Různépředseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 2. Zařazen na jednání detail
8. Závěr    
1