Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-985231/642021k "Petici za bezpečnou a čistou Prahu 5"12.11.2021 6. Schválendetail
Z-978331/652021k administrativním procesům projektu Pražský voucher na inovační projekty, výzva č. 3, spolufinancovaného z Operačního programu Praha-pól růstu ČR12.11.2021 6. Schválendetail
Z-973431/662021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Radlická, se sídlem Praha 5, Radlická 591/11512.11.2021 6. Schválendetail
Z-973531/672021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 133712.11.2021 6. Schválendetail
Z-968131/682021k návrhu na změnu zřizovacích listin Domů dětí a mládeže, příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP12.11.2021 6. Schválendetail
Z-972231/692021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 4212.11.2021 6. Schválendetail
Z-971631/702021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola na Proseku12.11.2021 6. Schválendetail
Z-971031/712021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 a příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 412.11.2021 6. Schválendetail
Z-974531/722021k návrhu na změnu zřizovacích listin Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3 a Domu dětí a mládeže Praha 6, příspěvkových organizací, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP12.11.2021 6. Schválendetail
Z-974731/732021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 112.11.2021 6. Schválendetail
Z-975631/742021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 67312.11.2021 6. Schválendetail
Z-975031/752021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 312.11.2021 6. Schválendetail
Z-977331/762021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 112.11.2021 6. Schválendetail
Z-976531/772021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 612.11.2021 6. Schválendetail
Z-979231/782021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 8312.11.2021 6. Schválendetail
Z-980631/792021k návrhu uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000383/2019 uzavřené dne 12. 12. 2019 mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 1112.11.2021 6. Schválendetail
Z-983131/802021k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP12.11.2021 6. Schválendetail
Z-981331/812021k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v oblasti sportu Českému tenisovému svazu z.s.12.11.2021 6. Schválendetail
Z-977631/12021k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202111.11.2021 6. Schválendetail
Z-977531/22021ke schválení projektů v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR11.11.2021 6. Schválendetail
Z-971931/32021k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání - U 1359 a U 1360 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 06 úprav)11.11.2021 6. Schválendetail
Z-973031/42021k soudem zrušené změně Z 2778/00 vlny CVZ IV ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 6 - Dejvice; Šatovka – zdravotní zařízení)11.11.2021 6. Schválendetail
Z-973231/52021k návrhu změny ÚP - Z 3338 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19)11.11.2021 6. Schválendetail
Z-973731/62021k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3775 (fáze"návrh", vlna 29)11.11.2021 6. Schválendetail
Z-974431/72021k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3480 (fáze "návrh", vlna 26)11.11.2021 6. Schválendetail
Z-975831/82021k návrhu na pořízení změny ÚP - 100/2019 (fáze "podnět", samostatně pořizovaná)11.11.2021 6. Schválendetail
Z-986231/92021k možnému umístění sídla agentury EUSPA - GSA na území hlavního města Prahy11.11.2021 6. Schválendetail
Z-968931/102021k návrhu na poskytnutí individuální účelové investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy v roce 2021 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST11.11.2021 6. Schválendetail
Z-975731/112021k návrhu na uvolnění rezervy pro Městskou část Praha 16 na provedení výstavby služebny Policie ČR v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST11.11.2021 6. Schválendetail
Z-974631/122021k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/54/10/019974/202011.11.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.