nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Zastupitelstva ze dne 17.06.2021
Tisk číslo: Z-9505
Usnesení č.: 28/28
Název tisku: k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m.Prahy na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci "Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu"
Stav: 6. Schválen
Předkládá: Rada HMP
Zpracovali: Ing., Bc. Iva Bláhová, DiS., MHMP - OVO MHMP, Alena Vondroušová, DiS., MHMP - SE/SE4 MHMP, Bc. Věra Milerová, vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.28/28 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 590 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu