Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-950428/12021k výstavbě Metra I.D a garanci finančního krytí úseku Pankrác - Nové Dvory17.06.2021 6. Schválendetail
Z-940428/22021k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl - souboru 20 velkoformátových obrazů Alfonse Muchy "Slovanská epopej"17.06.2021 6. Schválendetail
Z-943228/32021k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové organizace Pražská informační služba17.06.2021 6. Schválendetail
Z-946628/42021závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 202017.06.2021 6. Schválendetail
Z-932928/52021k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 202117.06.2021 6. Schválendetail
Z-938328/62021k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2021 v rámci vyhlášeného Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací" pro rok 2021 a k uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace17.06.2021 6. Schválendetail
Z-938428/72021k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2021 v rámci vyhlášeného Programu k projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze" pro rok 2021 a k uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace17.06.2021 6. Schválendetail
Z-941228/820215. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 - 2021 a aktualizace pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu17.06.2021 6. Schválendetail
Z-941628/92021poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - Doplňková síť - II."17.06.2021 6. Schválendetail
Z-948128/102021k návrhu na schválení obsahu činnosti Metropolitního zdravotnického konsorcia17.06.2021 6. Schválendetail
Z-938728/112021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Zahradní Město17.06.2021 6. Schválendetail
Z-940928/122021k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202117.06.2021 6. Schválendetail
Z-940528/132021ke schválení projektů v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR17.06.2021 6. Schválendetail
Z-941128/142021ke schválení projektů v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR17.06.2021 6. Schválendetail
Z-949728/152021k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-202017.06.2021 6. Schválendetail
Z-942828/162021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražské developerské společnosti - v působnosti odboru UZR MHMP17.06.2021 6. Schválendetail
Z-943528/172021k návrhu 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy17.06.2021 6. Schválendetail
Z-945128/182021k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3366 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-946228/192021k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 12)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-746528/202021k návrhu na pořízení změny ÚP - 83/2018 (fáze "podnět", vlna 18)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-746628/212021k návrhu na pořízení změny ÚP - 99/2018 (fáze "podnět", vlna 18)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-840628/222021k návrhu na pořízení změny ÚP - 533/2019 (fáze "podnět", vlna 24)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-894228/232021k návrhu na pořízení změny ÚP - 293/2019 (fáze "podnět", vlna 31)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-921428/242021k návrhu na pořízení změny ÚP - 372/2019 (fáze "podnět", samostatně projednávaná)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-944528/252021k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 36)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-948828/262021k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 37)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-936328/272021k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 35)17.06.2021 6. Schválendetail
Z-950528/282021k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m.Prahy na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci "Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu"17.06.2021 6. Schválendetail
Z-943828/292021k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST17.06.2021 6. Schválendetail
Z-919628/302021k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky sborů dobrovolných hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST17.06.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.