Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-786312/392019k záměru veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel"13.12.2019 6. Schválendetail
Z-790812/402019k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy, obdržených jako výnos z daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.6.2019 do 30.11.201913.12.2019 6. Schválendetail
Z-775912/412019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-781212/422019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-785812/432019k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-791112/442019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městským částem Praha 8 a MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-791012/452019k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 v roce 201913.12.2019 6. Schválendetail
Z-791312/462019k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-760612/472019k návrhu na uzavření dohody o privativní novaci závazků a jejich nahrazení veřejnoprávní smlouvou č. INO/16/06/000386/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-784512/482019k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000364/2018 poskytnuté MČ Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 201813.12.2019 6. Schválendetail
Z-787112/492019k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu13.12.2019 6. Schválendetail
Z-787212/502019k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů13.12.2019 6. Schválendetail
Z-787312/512019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů13.12.2019 6. Schválendetail
Z-783412/522019k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 202013.12.2019 6. Schválendetail
Z-786012/532019k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.11/25 ze dne 14.11.2019 k návrhu na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemku v k.ú. Střížkov, obec Praha13.12.2019 6. Schválendetail
Z-785612/542019k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.11/26 ze dne 14.11.2019 k návrhu na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemku v k.ú. Střížkov, obec Praha13.12.2019 6. Schválendetail
Z-781012/552019k návrhu na využití zákonného předkupního práva k odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/11 na pozemku parc. č. 1605 v k.ú. Troja, obec Praha13.12.2019 6. Schválendetail
Z-773012/562019k návrhu na ukončení smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví k nemovitostem České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Diplomatický servis v k. ú. Troja13.12.2019 6. Schválendetail
Z-781512/572019k návrhu směny pozemků v k.ú. Modřany, v k.ú. Lahovice a v k.ú. Motol mezi ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Fakultní nemocnici v Motole a hl.m. Prahou13.12.2019 6. Schválendetail
Z-740612/582019k návrhu směny částí pozemků parc. č. 1625/1 a parc. č. 1618/2, vč. staveb oplocení v k.ú. Troja ve vlastnictví Univerzita Karlova za část pozemku parc. č. 1618/1 v k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-768412/592019k návrhu na směnu částí pozemku parc.č. 413 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví právnické osoby za části pozemku parc.č. 410 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-775512/602019k návrhu směny části pozemku parc. č. 3020/9 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036 za pozemek parc. č. 2930/57 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-760912/612019k návrhu směny pozemku parc.č. 1838/26, k.ú. Košíře ve vlastnictví YIT Stavo s.r.o. za část pozemku parc.č. 1838/91 a část pozemku parc.č. 1838/93, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-765912/622019k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2416/46, 2416/102, 2416/106 v k.ú. Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-744712/632019návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4084/9 k.ú. Újezd nad Lesy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-745112/642019k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1693/4, 1693/5, 1693/6 a 1693/7 v k.ú. Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-773912/652019k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 510 a pozemku parc. č. 511 v k. ú. Krč do vlastnictví hlavního města Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-769312/662019k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Radlice parc.č. 432/1, parc.č. 432/2 a parc.č. 432/3 z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy13.12.2019 6. Schválendetail
Z-748812/672019k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1843, k.ú. Ruzyně13.12.2019 6. Schválendetail
Z-753012/682019k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc.č. 1224/2, parc.č. 2497/1, parc.č. 2656/1 a parc.č. 2763/20, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha13.12.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.