nepřihlášen | Přihlásit se
Jednání Výboru pro dopravu ZHMP
Číslo jednání 14
Datum jednání 17.03.2020
Typ řádné
Stav 2. Podklady
Příloha: docPROGRAM jednání výboru ZHMP (veřejné)
Příloha: pdfPODKLADY k jednání výboru ZHMP - komplet (veřejné) , 35 MB
Program jednání
1
BodTiskNázev materiáluPředkladatelStavPoznámka 
1. Úvod    
2.T-VD-0119Záchytná parkoviště P+R - příprava - plošná - TSK hl.m. Prahy, a.s.  2. Zařazen na jednání detail
3.T-VD-0120Záchytná parkoviště P+R - příprava - objektová - INV MHMP  2. Zařazen na jednání detail
4.T-VD-0121Vyhodnocení kompletní diagnostiky Hlávkova mostu  2. Zařazen na jednání detail
5.T-VD-0122Podklady - tisky Rady HMP nám. Ing. Adama Scheinherra, MSc. Ph. D.  2. Zařazen na jednání detail
6.T-VD-0129R - 35974 (Z-8107) - k revokaci usnesení Rady HMP č.2184 ze dne 14.10.2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci - spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k.ú. Strašnice a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin  2. Zařazen na jednání detail
7.T-VD-0123Z - 8007 k návrhu Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a realizace významných dopravních staveb na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje   2. Zařazen na jednání detail
8.T-VD-0124Z - 8132 k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do roku 2020 a úpravě rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 03 Doprava   2. Zařazen na jednání detail
9.T-VD-0125Z - 8101 k návrhu finančního vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy přímo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a ponechání nevyčerpaných dotací pro rok 2020   2. Zařazen na jednání detail
10.T-VD-0126Z - 8018 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržílkova; stavební práce"   2. Zařazen na jednání detail
11.T-VD-0127Z - 8118 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2575/457 v k. ú. Kyje do vlastnictví hl. m. Prahy v rámci majetkoprávního vypořádání st. č. 0211 Lipnická - Ocelkova   2. Zařazen na jednání detail
12.T-VD-0128Z - 8135 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze   2. Zařazen na jednání detail
13. Různé    
1