Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1
Čís.Datum jed.JednáníMísto konáníStav 
1415.09.2021Výboru pro národnostní menšiny ZHMPZasedací místnost Nová Rada,1. patro, Nová radnice,Mariánské nám. 2, Praha 12. Podkladydetail
2914.09.2021Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMPVelká zasedací síň,Nová radnice,Mariánské náměstí 26. Proběhlodetail
2614.09.2021Výboru pro bezpečnost ZHMPOperační středisko krizového řízení, místnost č. 407,Nová radnice,Mariánské náměstí 2, Praha 12. Podkladydetail
908.09.2021Výboru pro zdravotnictví1. patro, místnost č. 135,Nová Radnice,Mariánské nám. 2, Praha 12. Podkladydetail
2808.09.2021Výboru pro dopravu ZHMPZasedací místnost č. 349 / 3. patro,MHMP - Nová radnice,Mariánské nám. 2, Praha 12. Podkladydetail
2508.09.2021Výboru pro bydlení ZHMPZasedací místnost Nová Rada,1. patro, Nová radnice,Mariánské nám. 2, Praha 16. Proběhlodetail
2106.09.2021Výboru finančního ZHMPon-line,formou videokonference,v prostředí Cisco Webex6. Proběhlodetail
2602.09.2021Výboru pro sociální politiku ZHMPZasedací místnost Nová Rada,1. patro, Nová radnice,Mariánské nám. 2, Praha 16. Proběhlodetail
2701.09.2021Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMPÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKA,,2. Podkladydetail
2801.09.2021Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMPZasedací místnost Nová Rada,1. patro, Nová radnice,Mariánské nám. 2, Praha 16. Proběhlodetail
2824.08.2021Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMPVelká zasedací síň,Nová radnice,Mariánské náměstí 26. Proběhlodetail
2522.06.2021Výboru pro bezpečnost ZHMPon-line,formou videokonference,v prostředí Cisco Webex6. Proběhlodetail
1
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.