Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-72938/552019k návrhu na účelové určení finančních prostředků hlavního města Prahy, obdržených jako příjem z hazardních her21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74218/562019k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a k vratkám podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74118/572019k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2015 a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73738/582019k žádosti MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74778/592019k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených výnos z daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.1.2019 do 31.5.201921.06.2019 6. Schválendetail
Z-72438/602019k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy na financování akce Výstavba komunitního centra z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 201821.06.2019 6. Schválendetail
Z-74928/612019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74988/622019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73648/632019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74228/642019k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73958/652019k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - odstranění havarie" pro MČ Praha - Řeporyje21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74338/662019k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi nad ul. Rokytná - odstranění havarie" pro MČ Praha - Nedvězí21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74158/672019k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 201821.06.2019 6. Schválendetail
Z-74768/682019k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a instalace nových svítidel veřejného osvětlení“21.06.2019 6. Schválendetail
Z-74398/692019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 Městské části Praha - Šeberov na výkup pozemků21.06.2019 6. Schválendetail
Z-70028/702019k návrhu na uzavření smíru - pozemky k.ú. Motol21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73608/712019k návrhu prodeje částí pozemku parc.č. 2020/1 v k.ú. Košíře21.06.2019 6. Schválendetail
Z-69908/722019k návrhu směny v k.ú. Hostivař mezi fyzickými osobami a hl. m. Prahou21.06.2019 6. Schválendetail
Z-72658/732019ke směně pozemků v k.ú. Zličín, Háje, Hostivař a Modřany mezi hlavním městem Prahou a fyzickou osobou21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73598/742019k návrhu směny pozemků parc. č. 5030/9, parc.č. 5030/10 a parc.č. 5030/13 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví Makkarata Group, s.r.o. za pozemek parc. č. 5030/4 a část pozemku parc.č. 5030/15 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73878/752019k návrhu směny části pozemku parc. č. 21/1, vč. panelů na pozemku umístěných, v k.ú. Liboc ve vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc. č. 648/3 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví hl.m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-72408/762019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 950/7 a 985/1 v k.ú. Satalice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-70638/772019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 811/2, v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-70558/782019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1402/6 v k.ú. Řeporyje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-70828/792019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 207/2, v k.ú. Královice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-72078/802019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Hostivař, Lochkov z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů21.06.2019 6. Schválendetail
Z-72428/812019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 537/32, v k.ú. Petrovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-73538/822019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parc.č. 819/1 v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-69958/832019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 135/1 o výměře 2235 m2 v k.ú. Brnky, obec Zdiby, okres Praha - východ, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
Z-72468/842019k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v k. ú. Satalice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy21.06.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.