Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-901623/352021k návrhu Koncepce politiky hl.m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám22.01.2021 6. Schválendetail
Z-901523/362021k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Zbraslav a Městské části Praha 2022.01.2021 6. Schválendetail
Z-906523/372021k významným prodlevám u vybraných investičních akcí22.01.2021 6. Schválendetail
Z-902523/382021k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP22.01.2021 6. Schválendetail
Z-902023/12021k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajišťování dopravní obslužnosti21.01.2021 6. Schválendetail
Z-902823/22021k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění provozu Muzea paměti XX. století, z.ú. v roce 202121.01.2021 6. Schválendetail
Z-907223/32021k očkování proti onemocnění Covid -19 na území hl.m. Prahy21.01.2021 6. Schválendetail
Z-902723/42021k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (nová odpadová legislativa)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-893323/52021k účasti v mezinárodním projektu podpory cirkulární ekonomiky21.01.2021 6. Schválendetail
Z-902223/62021k zapojení hlavního města Prahy do mezinárodního projektu SCORE21.01.2021 6. Schválendetail
Z-890323/72021k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2021 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora21.01.2021 6. Schválendetail
Z-896323/82021k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2933 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna CVZ V)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-896523/92021k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1353 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 05 úprav)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-896623/102021k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1368 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 07 úprav)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-907323/112021k petici „Intercontinental“21.01.2021 6. Schválendetail
Z-897923/122021k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 2748 (fáze "návrh" + "OOP", vlna CVZ III)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-898823/132021k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3212, Z 3279 a Z 3280 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 17)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-899223/142021k návrhům změn ÚP – Z 3275 a Z 3277 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 17)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-885223/152021k zamítnutí návrhu změny ÚP - Z 3072 (fáze "návrh", vlna 10)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-844323/162021k návrhu na pořízení změny ÚP - 541/2019 (fáze "podnět", vlna 26)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-898523/172021k návrhu na schválení rámcové smlouvy k financování projektu Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací21.01.2021 6. Schválendetail
Z-907423/182021Informace o změnách ve vedení Pražské plynárenské a.s.21.01.2021 6. Schválendetail
Z-887123/192021k návrhu na úplatné nabytí 9 ks stožárů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k.ú. Březiněves, obec Praha z vlastnictví Březiněves, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy21.01.2021 6. Schválendetail
Z-881323/202021k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1588/1 o výměře 2610 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy21.01.2021 6. Schválendetail
Z-890023/212021k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k. ú. Řepy z vlastnictví právnické osoby a spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy21.01.2021 6. Schválendetail
Z-897623/222021k návrhu na bezúplatné nabytí 43 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení a zapínacího bodu v k. ú. Letňany z vlastnictví společnosti Letňany Sever s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy21.01.2021 6. Schválendetail
Z-883423/232021k návrhu na bezúplatné nabytí 33 ks sloupů veřejného osvětlení vč. kabelového vedení v k. ú. Košíře z vlastnictví právnických a fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy21.01.2021 6. Schválendetail
Z-900523/242021k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření věcí z vlastnictvcí hl.m. Prahy městským čátem Praha 4, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha - Zbraslav a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 6, Praha 7, Praha 14, Praha - Dolní Chabry, Praha - Troja a Praha - Zličín21.01.2021 6. Schválendetail
Z-898923/252021k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 a k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (pozemek v k.ú. Hradčany)21.01.2021 6. Schválendetail
Z-902123/262021poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 202121.01.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.