nepřihlášen | Přihlásit se
VÝBORY - Materiál do výboru ze dne 14.06.2021
Výbor finanční ZHMP
Tisk číslo: T-VF-0396
Usnesení č.: U-VF-0191
Název tisku: Poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.12.2020 do 31.12.2020 a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako výnos daně z hazardních her v období od 1.1.2021 do 31.5.2021
Stav: 3. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Zpracovali: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Materiál do výboru ZHMP-Tisk č.T-VF-0396 verze 1.2 (VEŘEJNÉ) , 1 MB
Příloha: pdf  Návrh usnesení výboru ZHMP k bodu jednání (veřejné) , 53 kB
Příloha: pdf  Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-9496 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 1 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  e-book pro přeposlání ve veřejné verzi není k dispozici