nepřihlášen | Přihlásit se
VÝBORY - Materiál do výboru ze dne 16.06.2021
Výbor pro zdravotnictví
Tisk číslo: T-VZ-0060
Usnesení č.: U-VZ-0045
Název tisku: Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP
Stav: 3. Schválen
Předkládá: předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP
Zpracovali: Marta Schwarzová, MHMP - OVO MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Materiál do výboru ZHMP-Tisk č.T-VZ-0060 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 134 kB
Příloha: pdf  Návrh usnesení výboru ZHMP k bodu jednání (veřejné) , 51 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  e-book pro přeposlání ve veřejné verzi není k dispozici