nepřihlášen | Přihlásit se
VÝBORY - Materiál do výboru ze dne 14.06.2021
Výbor finanční ZHMP
Tisk číslo: T-VF-0400
Usnesení č.: U-VF-0195
Název tisku: Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2026
Stav: 3. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Zpracovali: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Materiál do výboru ZHMP-Tisk č.T-VF-0400 verze 1.2 (VEŘEJNÉ) , 2 MB
Příloha: pdf  Návrh usnesení výboru ZHMP k bodu jednání (veřejné) , 52 kB
Příloha: pdf  Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-9471 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 2 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  e-book pro přeposlání ve veřejné verzi není k dispozici