nepřihlášen | Přihlásit se
VÝBORY - Materiál do výboru ze dne 14.06.2021
Výbor finanční ZHMP
Tisk číslo: T-VF-0395
Usnesení č.: U-VF-0188
Název tisku: Výstavba Metra I.D a garance finančního krytí úseku Pankrác - Nové Dvory
Stav: 3. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Zpracovali: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Materiál do výboru ZHMP-Tisk č.T-VF-0395 verze 1.2 (VEŘEJNÉ) , 11 MB
Příloha: pdf  Návrh usnesení výboru ZHMP k bodu jednání (veřejné) , 52 kB
Příloha: pdf  Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-9504 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 11 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  e-book pro přeposlání ve veřejné verzi není k dispozici