nepřihlášen | Přihlásit se
VÝBORY - Materiál do výboru ze dne 14.06.2021
Výbor finanční ZHMP
Tisk číslo: T-VF-0393
Usnesení č.: U-VF-0187
Název tisku: Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2020
Stav: 3. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Zpracovali: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Materiál do výboru ZHMP-Tisk č.T-VF-0393 verze 1.2 (VEŘEJNÉ) , 4 MB
Příloha: pdf  Návrh usnesení výboru ZHMP k bodu jednání (veřejné) , 52 kB
Příloha: pdf  Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1347 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 4 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  e-book pro přeposlání ve veřejné verzi není k dispozici