Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-3374419502019k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl.m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA včetně servisní podpory"16.09.2019 6. Schválendetail
R-3433519642019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3440519652019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3440619662019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3390219702019k úpravě rozpočtu odboru FON hl.m. Prahy mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 201916.09.2019 6. Schválendetail
R-3417419712019k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 201916.09.2019 6. Schválendetail
R-3425419722019k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura16.09.2019 6. Schválendetail
R-3415419732019k návrhu na navýšení rozpočtu běžných výdajů MHMP ODO - SK v kapitole 03 Doprava16.09.2019 6. Schválendetail
R-3409019742019k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti se splacením návratné finanční výpomoci Městskou částí Praha - Vinoř, inv. akce Rozšíření MŠ16.09.2019 6. Schválendetail
R-3411319752019k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na kulturní aktivity16.09.2019 6. Schválendetail
R-3426919762019k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání16.09.2019 6. Schválendetail
R-3413319772019k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 201816.09.2019 6. Schválendetail
R-3435219782019k návrhu na výjimku z Pravidel pro zajišťování externích právních služeb16.09.2019 6. Schválendetail
R-3418919792019k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a sport z důvodu změn v síti škol a školských zařízení16.09.2019 6. Schválendetail
R-3294019802019k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 08 Praha 416.09.2019 6. Schválendetail
R-3393618692019k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění servisní podpory technologií pro zabezpečení perimetru sítě MHMP"09.09.2019 6. Schválendetail
R-3424918702019k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014 - 202009.09.2019 6. Schválendetail
R-3338118712019k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 29/2018 (fáze „podnět“, vlna 07)09.09.2019 6. Schválendetail
R-3317318722019k návrhu na pořízení změny ÚP - 138/2018 (fáze "podnět", vlna 18)09.09.2019 6. Schválendetail
R-3417918742019k revokaci usnesení Rady HMP č. 493 ze dne 13. 3. 2018 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín, a k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“09.09.2019 6. Schválendetail
R-3433618752019k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v roce 2019 v kap. 01 a 02 a poskytnutí účelové investiční dotace Městským částem hl.m.Prahy09.09.2019 6. Schválendetail
R-3413018762019k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy09.09.2019 6. Schválendetail
R-3413918772019k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2019 I.09.09.2019 6. Schválendetail
R-3398418782019k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění "Provozování sběrných dvorů hl.m. Prahy na území města" a ke jmenování komise09.09.2019 6. Schválendetail
R-3381418792019k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění zanášky sběrných nádob na tříděný odpad v domovním vybavení na území hl.m. Prahy pro období 1. 1. 2020 - 31. 7. 2026"09.09.2019 6. Schválendetail
R-3394618802019k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké strahovské zahradě"09.09.2019 6. Schválendetail
R-3413118812019k návrhu pokynu jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. v souvislosti s usnesením Rady HMP č. 1332 ze dne 17. 6. 201909.09.2019 6. Schválendetail
R-3352618822019k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení stavby“09.09.2019 6. Schválendetail
R-3416518832019k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků zadávacího řízení a o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.; stavební práce“09.09.2019 6. Schválendetail
R-3416818842019k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.; stavební práce“09.09.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.